SHIMANO STXカンチブレーキ

SHIMANO  STXカンチブレーキ
本体のみ2個1組 価格;3000円
P1120110 P1120109